Diş çürüğü, dişin sert yapılarının asitlerce eritilmesi sonucu diş yapısında ortaya çıkan bozulmalardır. Çürüyen diş dokusu zamanla "oyularak" bir boşluk meydana getirir.

Dolgu, çürük nedeniyle oluşan bu boşluğun doldurularak dişin restore edilmesi ve fonksiyonunun geri kazandırılması işlemidir. Öncelikle çürük tamamen temizlenir, sağlıklı diş dokusuna ulaşılır ve sonrasında dolgu yerleştirilir.

Cenap Adaş Dolgular

Birinci büyükazı dişindeki çürük ve temizlenmiş hali

Ağzımızda sürekli olarak var olan bakteriler, temizlenmeyen gıda artıklarıyla beslenirler. Bu bakteriler ve gıda artıkları, diş yüzeyindeki plak tabakasına yapışırlar ve bir süre sonra asit üretmeye başlarlar. Bu asit, diş minesinin ana yapısını geri dönülmez biçimde yıkıma uğratır ve aşındırır, çürütür.

İşte bu nedenle, belli aralıklarla dişlerimizi fırçalayarak hem diş yüzeyindeki plak tabakasını, hem yiyecek artıklarını ağzımızdan uzaklaştırmak, çürüklerle mücadele edebilmenin en etkili yoludur.

Dişin yapısal özellikleri de diş çürüklerinin oluşmasında etkilidir. Kıvrımlı, girintili alanlara sahip olan büyükazı dişleri, bu girintilerde gıda artıkları ve bakteri birikimi daha kolay oluşabileceği için daha kolay çürürler. Aynı şekilde, diş fırçasıyla temizlenmesi çok zor olan dişlerin ara yüzeyleri de çürüklerin en sık görüldüğü bölgelerdir. Ara yüzeyleri temizlemekte diş fırçaları yetersiz kalacağı için mutlaka diş ipleri kullanılmalıdır.

Cenap Adaş Dolgular

Arayüz çürükleri çok sık karşılaşılan çürüklerdir

Mine tabakası vücudumuzun en sert tabakasıdır. Bakteriler bu tabakayı oldukça yavaş ve uzun sürede delebilirler. Ancak 1,5-2 mm kalınlığındaki mine tabakasını deldikten sonra, daha yumuşak olan dentin tabakasıyla karşılaşan çürük hattı, bu tabakada hızla ilerleyerek dişin sinirlerine, yani pulpa tabakasına yaklaşır. Bu sırada önce şekerli gıdalara hassasiyet, sonra soğuk hassasiyeti ve en son olarak da sıcak hassasiyeti görülür. Ancak bazen de çürük öylesine gelişir ki, hiç ağrı hissetmeden zaman içinde dişiniz canlılığını yitirebilir. Büyük bir çürüğünüz varsa ama hiç ağrı ve hassasiyet duymadan yaşıyorsanız, biliniz ki dişinizin sinirleri ölü durumdadır ve mutlaka kanal tedavisi ile tedavi edilmelidir.

Çürük ve oyulmuş bir diş, koyu renkli boşluğuyla kolayca tanınır. Fakat bazen çürük çukurcuğu gizli kalır ve diş hekimi ancak diş röntgeni gibi yardımcı tanı araçlarıyla teşhis koyabilir.

Dişlerde oluşmuş olan çürükler, lokal anestezi altında temizlenirler. Daha sonra, uygun dolgu maddesi seçilerek dolgu yapılır. Değişik dolgu maddeleri arasında en uygun seçeneğin hangisi olduğu, oluşmuş olan boşluğun derinliği, şekli, hangi dişin hangi bölgesinde yer aldığı vs. gibi pek çok faktörün diş hekimi tarafından bir arada değerlendirilmesi sonucu verilmesi gereken bir karardır.

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan dolgular şunlardır:

AMALGAM DOLGULAR:

Yaklaşık olarak 150 yıldır kullanılmakta olan amalgam dolgular, günümüzde kullanılan en eski dolgu maddesidir. İçeriğinde cıva, gümüş ve bazı metal alaşımları vardır. Günümüzde kullanılan en ekonomik dolgulardır, ayrıca oldukça sağlam ve dayanıklıdırlar. Bu nedenlerle yüksek çiğneme basıncıyla karşılaşan arka bölgedeki dişlerde yakın zaman kadar tek seçenek olarak kullanılmışlardır.

Cenap Adaş Dolgular

Amalgam dolguların en büyük dezavantajı, estetik olmayan görüntüleridir

Renklerinin gümüş rengi olması ve dolgu sonrasında yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmemesi durumunda zamanla kararmaları en büyük dezavantajlarıdır. Bu dezavantaj, günümüzde estetik olarak kullanılmalarını sınırlandırmıştır.

Yaygın olarak inanıldığı gibi, içindeki cıvanın sağlığa zararlı olduğu iddiası gerçek değildir, en azından çok abartılıdır. Gerçekte çiğneme sırasında açığa çıkan cıva buharı oranı, sağlığa zararlı olabilecek dozun çok çok altındadır.

KOMPOZİT DOLGULAR:

"Estetik dolgular" olarak da bilinen diş rengindeki dolgulardır.

Yaklaşık 50 yıldır kullanılmaktadırlar. İlk dönemlerinde yalnızca ön dişlerde kullanım alanı bulmuşlar, çok kırılgan oldukları için çiğneme basıncının yüksek olduğu arka bölgelerde kullanılamamışlardır. Diş hekimliği alanındaki teknolojik gelişmeye paralel olarak çok büyük bir gelişme göstermişler ve çiğneme basınçlarına dayanıklı ve daha az aşınan dolgular haline gelmişlerdir. Bu nedenle günümüzde hem ön, hem de arka bölgedeki dişlerde başarıyla uygulanabilmektedirler.

Cenap Adaş Dolgular
Cenap Adaş Dolgular

Estetik ve fonksiyonu birlikte sağlayabildikleri için günümüzde en yaygın olarak kullanılan dolgulardır. Amalgam dolgulara oranla dişte çok daha az doku kaybı oluşturarak uygulanabilmeleri de önemli bir üstünlükleridir.

Cenap Adaş Dolgular

Amalgam dolgular günümüzde kompozit dolgularla yer değiştiriyor

Kompozit dolgular, diş çürüklerinin yanı sıra ön bölgelerdeki diş kırıklarında da başarıyla kullanılmaktadırlar.

Cenap Adaş Dolgular

Üst ön kesici dişteki kırık, kompozit dolgu ile restore edildikten sonra

Yine ön dişlerdeki çeşitli şekil bozuklukları ve açıklıklar için kompozit dolgular en pratik ve ekonomik çözümleri oluşturur. "Bonding" adı verilen bu restorasyon tekniği, herhangi bir anesteziye gerek kalmadan, tek seansta ekonomik ve yüz güldürücü sonuçlara olanak verir.

Cenap Adaş Dolgular
Cenap Adaş Dolgular
Cenap Adaş Dolgular

Bonding uygulamalarıyla ön dişlerdeki aralıkların kapatılmasına çeşitli örnekler

PORSELEN iNLAY DOLGULAR:

Daha çok büyük madde kaybına uğramış dişlerde kullanılırlar. Çürük tamamen temizlendikten sonra bir ölçü alınır, dişin kayıp kısımları hazırlanan alçı model üzerinde laboratuarda porselenden hazırlanır. Ayrıca dolguyla restore etmekte zorluk çekilen bölgelerde, örneğin dişeti seviyesinin altına inen çürüklerde porselen dolgu yöntemi, hastalara iki seansta mükemmel diş görüntüsü ve fonksiyonu kazandırmaktadır.

Cenap Adaş Dolgular

Küçükazı dişlerinde porselen dolgular

Cenap Adaş Dolgular

Büyükazı dişlerinde porselen dolgular

Porselen dolgular laboratuarda hazırlanıp cilalandığı için mükemmel parlak yüzeylere sahiptirler. Kullanılan porselenler cm2 ye 6 tonluk basınca direnç gösterebilen ileri teknoloji ürünü porselenlerdir.

Diğer dolgulara göre daha yüksek maliyetli olmaları ve tek seansta tamamlanamamaları dezavantajlarıdır.

Cenap Adaş Dolgular

Site içeriğinde bulunan bilgiler, diş hekimliği ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirmek içindir.
Bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

Paylaş: