Porselen, diş minesine en yakın görüntü veren ve aynı zamanda "doku dostu" olan en sağlıklı malzemedir.

Ancak, yakın zamana kadar porselenler, yüksek çiğneme basıncına karşı dayanıklı olabilmeleri için ağızda tek başlarına değil de, metal bir destek ve altyapı üzerinde kullanılmak zorundaydılar.

Şeffaf olan doğal diş minesinin aksine, ışık geçirgen olmayan metal altyapılı porselen kronlar bazı durumlarda donuk ve yapay görüntülere, dişeti kenarında da gri alanlara yol açabilmektedirler.

Cenap Adaş Zirkonyum Kron ve Köprüler

Metal desteksiz porselenler - Metal destekli porselenler

Full porselen (metal desteksiz) restorasyonlar ise ışık geçirgenliğinden dolayı mükemmel estetik sonuçlar vermektedirler. Sağladıkları ‘derinlik' ve ‘canlılık' duygusu nedeniyle doğal dişlerden ayırt edilmeleri çok zordur.

Cenap Adaş Zirkonyum Kron ve Köprüler

Üst ön kesici dişlerde metal desteksiz, zirkonyum altyapılı porselen kronlar

Metal desteksiz porselen restorasyonlar için kullanılan çeşitli porselen materyalleri vardır. Bu malzemelerden iki tanesi klinik sonuçları bakımından öne çıkmaktadır.

Pressable-IPS-porselenler:

Yüksek basınç altında preslenerek üretilirler. En fazla üç üye ve ön bölgede çalışma imkanı tanırlar. Santimetrekareye 6 ton basıncı karşılayabilirler.

Zirkonyum altyapılı porselenler:

Tıpkı bir elmas gibi hem güçlü, hem de estetiktirler.

Metal yerine zirkonyum elementinden yapılan bir alt yapı üzerine porselenin işlenmesiyle elde edilirler. Santimetrekareye 9.5 ton basıncı karşılayabilirler.

Cenap Adaş Zirkonyum Kron ve Köprüler

Zirkonyum altyapılı ve porselen üstyapılı bir kronun kesiti

Zirkonyum; yüksek ısılara, darbelere dayanıklı, hafif, ısı ve elektrik iletmeyen, ışık geçirebilen bir elementtir. Ayrıca ağızda tat bozukluğuna, diş eti problemlerine ve ağız kokusuna yol açmayan sağlıklı bir materyaldir.

Materyalin başarısı tıp ve endüstri alanında kanıtlanmıştır. Zirkonyum uzay mekiklerinin ısı kalkanlarında, Porsche arabalarının fren balatalarında ve ortopedik implantlarda kullanılmaktadır. Bu kadar dayanıklı olmasına rağmen aynı zamanda ışığı geçirecek kadar zarif ve estetiktir.

1998 yılında başlayan araştırmalar sonucunda 2002 yılı başından itibaren tüm dünyada klinik uygulamalara geçilmiştir.

Son teknoloji ürünü bu altyapı, estetik ve dayanıklılığı bir arada sunabilme özelliğine sahip tek malzemedir.

Ulaştığı çok yüksek dayanıklılık sayesinde sadece ön bölgelerde değil, çiğneme basıncının çok yüksek olduğu arka bölgedeki köprülerde de hem yeterli direnç, hem de tam estetik bir görünüm sağlar.

Cenap Adaş Zirkonyum Kron ve Köprüler

Birinci büyükazı dişinde zirkonyum altyapılı porselen kron

Cenap Adaş Zirkonyum Kron ve Köprüler

Sağ alt çene 2. küçükazı, 1. ve 2. büyükazılardan oluşan zirkonyum altyapılı porselen köprü

Bu yeni uygulama ile hastada metal-seramik ve tam seramik restorasyonlarda oluşan estetik kaygılar kesinlikle ortadan kalkmaktadır.

Zirkonyumun diş hekimliğinde kullanılmaya başlanması, diş hekimliğinde devrim niteliğindeki en son gelişmelerden biridir.

Cenap Adaş Zirkonyum Kron ve Köprüler

Zirkonyumun benzersiz estetik başarısı, ışık geçirgenliğinden kaynaklanır

Cenap Adaş Zirkonyum Kron ve Köprüler

Site içeriğinde bulunan bilgiler, diş hekimliği ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirmek içindir.
Bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

Paylaş: