21. yüzyılda diş hekimliğinde üzerinde en çok çalışılacak olan dalın diş implantları olacağına inanılmaktadır.

Diş implantlarının kaybedilen doğal dişlere en uygun alternatif olması, hareketli protezlere göre daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlaması ve daha estetik olması en önemli avantajlarıdır. Ayrıca çekim sonrasında implant uygulanan bölgede çene kemiğinin rezorbe olmaması, yani bütünlüğünü ve hacmini kaybetmemesi çok önemlidir.

Diş implantı nedir?

Diş implantları, ağızda eksik olan dişlerin yerine konması amacıyla özel materyallerden hazırlanan yapay diş kökleridir.

İmplant uygulamaları, değişik sayıda diş kayıplarında gittikçe daha sıklıkla başvurulan yöntemlerdir. Hem tek diş kayıplarında, hem bölgesel diş kayıplarında, hem de tüm dişlerin kaybedildiği bütün dişsizlik vakalarında implant uygulamaları hastaların sorunlarına çare olmaktadır.

Cenap Adaş İmplantlar

Günümüzde kırk yılı aşkın süredir klinik takipleri yapılan implantlar bulunmaktadır. Teknoloji ilerledikçe, her geçen gün yeni materyaller kullanıma sunulmakta ve implantların teknik özellikleri gelişmektedir.

İmplant, genel sağlık durumu iyi olan her hastaya uygulanabilir. Ancak kemik gelişimi tamamlanmamış genç bireylerde implant uygulamaları önerilmemektedir. İmplant uygulaması için üst yaş limiti yoktur.

Diş implantlarının uzun ömürlü olabilmesi için, etrafında belirli bir kalınlık ve boyutta sağlam çene kemiği bulunması gerekir.

Cenap Adaş İmplantlar

İmplant uygulamaları iki aşamadan oluşur:

- Cerrahi aşaması
- Üst yapı aşaması

Cenap Adaş İmplantlar

Diş implantını çene kemiğine yerleştirme operasyonu anestezi altında yapılır, hasta operasyon sırasında herhangi bir ağrı duymaz. İmplantın yerleştirildiği gün hissedilen sızı da, alınacak basit ağrı kesicilerle önlenebilir ki bu sızının diş çekiminden sonra duyulan sızıdan farklı olmadığı gözlemlenmiştir.

İmplantlar çene kemiğine yerleştirildikten sonra ortalama 2 ila 6 ay arasında beklenir. Bu bekleme süresi implantın çene kemiğiyle biyolojik olarak kaynaşması için gerekli olan süredir. Bu kaynaşma "osseointegrasyon" olarak adlandırılır.

Bu süre geçtikten sonra, ikinci aşama olan üst yapıya sıra gelir. Bu aşamada çene kemiğiyle bütünleşmiş olan implantın üzerine protez yapılır. Değişik sayıda ve değişik türlerde protezler yapılabilmekle birlikte, bu aşama da ortalama bir haftada tamamlanır.

Cenap Adaş İmplantlar

Tek diş implant uygulaması

Cenap Adaş İmplantlar

İki tane yan kesici dişte implant uygulamaları

İmplantların bakımı

Diş implantlarının uygulanmasından sonra hasta tarafından temizliği tedavinin bir parçası olarak görülmelidir. Vücuda göre yabancı cisimler olduğu düşünülürse, diş implantlarının bakım, temizlik ve kontrollerinin doğal dişlere göre daha titizlikle yapılması gerektiği bir gerçektir. İmplant üstüne yapılan ve kullandığınız protezin türüne göre uygulayacağınız temizlik ve bakım, doktorunuz tarafından size anlatılacaktır.

Cenap Adaş İmplantlar

İmplant üstü protezler

İmplant üzerine yapılacak olan protezler, duruma göre hareketli ya da sabit olarak uygulanabilmektedir. Halk arasındaki yanlış kanının aksine, kaybedilen her diş için bir tane diş implantı yerleştirilmesi gerekmez. Çoğu zaman bir diş implantı köprü ayağı olarak kullanılarak, eksik olan iki ya da üç dişin vazifesini görebilmektedir. Bireye uygun protez ve implant planlaması, yapılan tetkikler ve röntgen incelemesinden sonra doktorunuz tarafından anlatılacaktır.

Cenap Adaş İmplantlar

İmplant operasyonlarında, ağız içinde uygulanan cerrahi işlemlerde rastlanabilecek risklerin dışında bir risk söz konusu değildir. Bunlar, erken zamanlarda enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar, sonraki dönemlerde ise, ağız hijyeninin yerine getirilmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek problemlerdir.

Erken dönemde ortaya çıkabilecek sorunlar operasyondan sonra uyulması gereken kuralların yerine getirilmesi ile, geç dönemde ortaya çıkabilecek sorunlar ise ağız bakımına dikkat edilmesi ile en düşük seviyeye indirgenir.

Vücudun implantı reddetmesi durumunda (araştırmalara göre %3.89), diş implantı, diş çekimine benzer bir işlemle çıkarılmaktadır.

Çene kemiğinin iyileşmesini takiben ya tekrar implant uygulanır, ya da klasik tip protezlerle bölge restore edilir.

Cenap Adaş İmplantlar

Sağ ve sol arka bölgelerde diş kayıpları

Cenap Adaş İmplantlar

İmplantlar yerleştirildikten sonra

Cenap Adaş İmplantlar

İmplant üstü protezler yapıldıktan sonra

Cenap Adaş İmplantlar

Site içeriğinde bulunan bilgiler, diş hekimliği ve tedavi yöntemleri konusunda bilgilendirmek içindir.
Bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez.

Paylaş: